Om kvinesdal.no

Banebrytende nettportal er nå lansert i Kvinesdal
15. oktober 2009 klokken 11.00 lanserte vi Kvinesdals nye nettportal www.kvinesdal.no. Portalen er basert på den nyeste teknologi, og er bygdas største satsing på internett noensinne.

Fra Feda i sør... Foto: Jan Kåre Rafoss

Fra Feda i sør... Foto: Jan Kåre Rafoss

Internett og dagens medier er inne i en stille revolusjon og dagens nettsamfunn som Facebook, Flickr, YouTube og Twitter preger dagliglivet og mediehus over hele verden. Av mange kalt Internett versjon 2.0. Gjennom denne teknologien har prosjektgruppen bestående av Kvinesdal Vekst, reklamebyrået Osigraf og internettselskapet AESTON, klart å skape en banebrytende internettportal i Kvinesdal. Prosjektet er finansiert av Kvinesdal kommune, Vest- Agder Fylkeskommune og lokalt næringsliv.

Prosjektet skal etter hvert stå på egne bein, basert på annonseinntekter og sponsormidler. Vi i prosjektgruppen mener at Kvinesdal.no er en attraktiv kanal for næringslivet-  å markedsføre produkter og tjenester på. På denne nettsiden havner informasjonen på mange måter ”rett i innboksen”.

..via liknes... Foto: Jan Kåre Rafoss

..via liknes... Foto: Jan Kåre Rafoss

” Vi har hatt en kjempespennende prosjektperiode, der vi har lært mye om morgendagens internett, og sosiale medier, der vi sammen med AESTON og Osigraf har fått denne teknologien implementert på www.kvinesdal.no, sier prosjektleder Aina Skailand,  Kvinesdal Vekst.”

Kvinesdal.no er bygd opp rundt nyeste teknologi med åpne standarder, og er et nettverk av nettsamfunn koblet sammen, hvor www.kvinesdal.no er hovedportalen. Inn under portalen er for eksempel YouTube ett område for videoer, Flickr ett område for bilder, Facebook ett område for sosiale nettverk og Twitter et område for mikroblogging. Alle kraftige verktøy som gjør at totalen blir en aktiv portal med mange ben å stå på.

Prosjektets målgrupper er kvindølen selv, og potensielle tilflyttere til Kvinesdal.  Portalen skal videreutvikles ved å bruke det som allerede finnes på nettet, artikler fra redaksjonen, bidrag fra bygdas innbyggere og andre faste bidragsytere/spaltister fra hele verden. Første mann ut med sin faste spalte er bygdas egen ordfører, Odd Omland!
Kvinesdal.no redaksjonen, gjennom webredaktør Jan Kåre Rafoss, ønsker derfor å komme i kontakt med alt og alle som har relasjon til Kvinesdal. Det være seg en utvandret kvindøl i Amerika, studenten i Australia, det lokale historielaget, idrettslaget eller kvindølen.

...til Knaben i nord. Foto: Harald Kjetil Glendrange 1987, digitalisert J.K.Rafoss

...til Knaben i nord. Foto: Harald Kjetil Glendrange 1987, digitalisert J.K.Rafoss

Kvinesdal.no spiller på lag, og ønsker å være en åpen samlingsplass, hvor brukerne bidrar til å bygge identitet på internett, og at portalen fremstår som bygdas ansikt utad. Ved lansering er Kvinesdal.no stemplet med ”Beta- utgave” ved lansering, her vil de besøkende selv være med å bidra til hva Kvinesdal.no blir.

Velkommen som bruker og bidragsyter til Kvinesdal .no!