Feda/Refsti

Boligtomter Feda/Refsti
Feda ligger like ved sjøen og har en idyllisk trehusbebyggelse. På Feda finner du butikk, barneskole og barnehage. Feda har flere attraktive boligområder, småbåthavn, samt område for næringsetablering like ved sjøen. I tillegg har stedet egen Bøkkerbu som er åpen på sommeren. Kort avstand til Kvinesdal sentrum, Flekkefjord, Farsund og Lyngdal sentrum. Kun 1,5 time til Kristiansand og 2 timer til Stavanger.

Refsti II og III.
Antall: 5.
Størrelse: ca. 1 mål.
Pris: fra 145.000 – 155.000.
Reguleringsstatus: Ferdig.
Eier: Kvinesdal kommune.

Kostnader i tillegg til tomtekjøp kostnad:

  • Gebyr: 3 % av salgssummen.
  • Tilkoblingsavgift ca. 20.000,- (vann, kloakk + mva.).
  • Oppmålingsgebyr ca. 5-15.000,- avhengig av størrelse.
  • Byggesaksgebyr ca. kr. 4000,-.

Det finnes også flere attraktive tomter i Kvinesdal med private eiere/utbyggere. For nærmere informasjon om kommunale og private tomter er du velkommen til å ta kontakt med Kvinesdal kommune på:

Tlf. 38 35 77 00 eller post@kvinesdal.kommune.no
www.kvinesdal.kommune.no