Næringstomter

Sentralt område i Lister med ledige næringstomter. Foto: JKR

Opofte- næringstomter v/ E 39
Ønsker du å vite med om næringstomtene på Opofte – lokalisert midt mellom Kristiansand og Stavanger- beliggende inntil E39? Les mer: www.listernæringspark.no eller send e-post til oss: liv@innovasjonkvinesdal.no 
Øye – Kvinlog – Åmot
Vi har ferdig regulerte næringstomter på Øye og Kvinlog. Tomter på Åmot er beregnet klare for salg i slutten av 2014. Ta kontakt med kommunalsjef Jostein Røyseland (tlf. 38 35 77 00) eller Innovasjon Kvinesdal v/daglig leder Liv Øyulvstad (mobil 945 10 218) for nærmere informasjon.
Feda Brygge.
Er under utvikling. Arbeidet er prioritert i reguleringsarbeidet. Ta kontakt med kommunalsjef Jostein Røyseland på tlf. 38 35 77 00.

 

Reguleringsarbeidet for Feda Brygge er under arbeid. Ta kontakt! Foto: JKR