Nyttige linker

Nyttige linker
Starte og drive bedrift
Alt du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge.
www.altinn.no
Regelhjelp
Har du spørsmål om HMS, internkontroll,matforvaltning eller miljø og helse?
Her viser tilsynsetatene kravene som gjelder din bransje.
www.regelhjelp.no
Innovasjon Norge
www.innovasjonnorge.no
Kvinesdal Kommune
www.kvinesdal.kommune.no
Etablerersenter Vest-Agder
www.startselv.no
Etablerer.no
www.etablerer.no
Connect Sørlandet
Se nettside