Archive for the ‘Frå bygdebøkene’ Category

Fråflyttinga frå heiegardane

Sjølv om ein og annan heiegard blei fråflytta før 1835, er den sto­re fråflyttinga ein prosess som høyrer den nyare tid til. I 200— 300 år var busetjinga i bygda nok­så einsarta, men frå 1800-talet kom det med rivande fart ei av­folking av heiene og auka buset­nad i dalen. I denne fråflyttinga er det eit […]

Les mer…

Frå Bygdebøkene: Utvandringa til Holland

På 1600-talet var Holland ei stormakt. Dei hadde koloniar i Asia, Afrika og Amerika, og skip som segla på alle hav. Fire femtepartar av alle skip i Vest-Europa høyrde heime i Holland. Til handelsflaten trong dei mange sjøfolk, og norske matrosar stod høgt i kurs. Til skipa trong dei eiketømmer, og kvart år kom hollandske […]

Les mer…

BORT OG GJÆTA

Det er snart tid for premiere på barnevandringsfilmen Yohan og vi har derfor funnet en artikkel i Kultursoga om nettopp dette emnet. Premieredato for filmen er satt til 26. mars og Kvinesdal kommune skal verte åpning av barnevandrings stiene i Årli 4. juli. Selveste Kongehuset er invitert. Det er også interessant å lese historien bak […]

Les mer…

Uro i det gamle Kvin

I dette bygdesamfunnet ved Kvin skulle det ved 900-talet koma til dramatiske og blodige hendingar. Men for å forstå det dramaet som nå skulle utspelast, må vi og kjenna den sosiale bakgrunn og dei mennene som skulle delta. Vikingtida hadde vore ei rik ekspansjonstid, serleg for kyststroka. Både fra ville plyndringsferder og fra meir fredelege […]

Les mer…

Frå Bygdebøkene til Ånen Årli

Vi vil med denne spalten digitalisere materiale fra bygdebøkene til gamle Kvinesdal kommune. Feda og Fjotland vil få egen spalte etterhvert. Vi vil forsøke å få personer til å kommentere enkelte innlegg fra dagens ståsted. Har du noe å bidra med så ta kontakt eller legg til en kommentar inni artiklene. I første omgang vil […]

Les mer…