Archive for the ‘Ordføreren informerer’ Category

Ordførerens Nyttårshilsen

Året 2014 har gitt oss mange utfordringer og mange gleder. Det er mange enkeltsaker som fortjener omtale, men jeg har valgt ut noen få for å vise spennet og utfordringene. Logo for grunnlovsjubileetGrunnlovsjubileet har fulgt oss hele året og har gitt oss historiske tilbakeblikk på hvordan det norske samfunn og demokratiet har utviklet seg og […]

Les mer…

Hva inneholder tidenes budsjett?

Ordføreren kaller årets budsjettforslag for tidenes budsjett for kommunen vår. Budsjettet har hatt en bred politisk enighet og at alle partier har fått frem saker som er viktige for dem. Men hva er det egentlig innbyggeren i bygda kan se frem til i dette historiske budsjettet? Vi har gått igjennom hovedpunktene på video sammen med […]

Les mer…

Tidenes budsjett for kommunen vår!

Ordføreren kaller årets budsjettforslag for tidenes budsjett for Kvinesdal kommune. Formannskapet leverte i dag sin enstemmige innstilling til kommunestyret. Arbeiderpartiet, KrF og Høyre leverte et fellesforslag basert på rådmannens forslag til budsjett. Ordføreren sier det har vært et godt samarbeid mellom de tre politiske partiene og alle partier har fått frem saker som er viktig […]

Les mer…

Ordfører info: Vinmonopol i Liknes

Styret i vinmonopolet besluttet 22. november at vinmonopolet skal etablere butikk i Kvinesdal. Jens Nordal i Vinmonopolet ringte meg samme kveld. Tildelingen er basert på objektive kriterer, bl.a. at Kvinesdal er en kommune i vekst med fin folketalls utvikling og har et fint sentrum.

Les mer…

Møte hos statsråd Ola Borten Moe

Representanter for Listerregionen møtte i går, 15. november, olje- og energiminister Ola Borten Moe til et møte om utfordringer i regionen. Bakgrunnen for anmodningen er de planer som for tiden foreligger i regionen om ulike energitiltak, og de utfordringer disse planene samlet stiller regionen overfor, både på kort og lang sikt.

Les mer…

36 nye tomter i Faret II

Første byggetrinn i Faret II er nå fullt og de 38 boenhetene er solgt. Formannskapet vedtok den 25. januar å legge ut nytt prosjekt med 36 boenheter i feltene B 14, B16 og B17.

Les mer…

Storstilt feiring hos Kvinesdal IL

Mandag den 30. januar var det utdeling av Fair play prisen til Kvinesdal Idrettslag med over 300 personer til stede på Stadion.  Samtidig ble Kongens Fortjenstmedalje overrakt til Øystein Øysæd for enestående innsats i idrettslaget.

Les mer…

Nyttårshilsen fra ordfører og rådmann

En nyttårshilsen til Kvinesdals innbyggere: 2011 var året da Norge ble rystet av hendelsene 22. juli. Vi ser tilbake på 22. juli med sorg og maktesløshet. Også i Kvinesdal gikk flere hundre mennesker i rose- og fakkeltog gjennom Kvinesdals gater i støtte til pårørende og ofre. Vår nasjons svar skal være mer åpenhet, mer demokrati.

Les mer…

Kongens fortjenestemedalje

Lørdag ble søstrene Lillian Sindland og Irene Sindland hedret for sin mangeårige innsats som søndagsskolelærere og for at de har drevet kvinneforening for den Norske Tibetmisjonen i over 50 år.

Les mer…

Sprek 100-åring

Vi gratulerer en sprek 100 åring, Martine Basgård, med dagen.
Onsdag 2/11 var ordføreren så heldig å bli invitert til å være med å feire Martine Basgård sin 100 års dag.

Les mer…

Nye statsborgere til Kvinesdal

Søndag den 30. oktober var det statsborgerseremoni på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand for nye statsborgere i Vest-Agder. 2 av disse er bosatt i Kvinesdal.

Les mer…

Ny avdeling ved Rafoss barnehage åpnet

Fredag 14. oktober ble den nye avdelingen ved Rafoss barnehage offisielt åpnet. Barnehagen ble bygd ut i løpet av våren/sommeren og var klar til å tas i bruk ved barnehageårets start i august. Barnehagen har vært drevet som er enavdelings barnehage siden den ble bygget på begynnelsen av 1990-tallet. Søknad til barnehagen har vært så stor at […]

Les mer…