Archive for the ‘Å være ordfører i gamle dager’ Category

Fredagsytringer

I år er det 30 år siden Radio Kvinesdal ble startet. Det var ei stor begivenhet da jeg den 17. januar 1985 kunne holde ein liten tale som gikk på lufta og erklære Radio Kvinesdal som åpna. Radioen hadde nettopp en flott jubileumskonsert i kulturhuset der jeg var invitert til å si litt om radioen. […]

Les mer…

Ordførervalget 1975

Årets kommunevalg er gjennomført og forhandlingene om hvem som skal være ordfører er over. Jeg ryddet i noen papirer en kveld, og da kom jeg over noe materiell som fikk meg til å tenke på valget for 40 år siden – i 1975. Det førte til at jeg satte meg ned og skrev ned noe […]

Les mer…

Tilbakeblikk på året 1987

Jan Kåre sendte en mail om jeg kunne skrive noe igjen i spalta mi på Kvinesdal.no. Det er lenge siden jeg har bidratt med noe. Og siden spalta heter ”å være ordfører i gamle dager” tenkte jeg å gå 25 år tilbake til 1987.

Les mer…

Storflaumen i 1975

Gjennom årene har det vært mange store flaumer i Kvina Det er flaumer som har satt seg fast i minnet hos folk og som en ofte hører omtalt. Jan Helge Fladmark har samlet mye stoff om storflaumene og har gjort et imponerende arbeid med å samtale med eldre folk og skrive ned det de minnes. […]

Les mer…

Fjotlandheimen 25 år

I disse dager er det 25 år siden Fjotlandheimen ble bygd. Den ble satt i drift 1.august 1986. Da jeg ble spurt om å skrive noe til Kvinesdal.no under vignetten ” å være ordfører i gamle dager”, tenkte jeg det kunne være greit å fortelle litt om min befatning med denne saka. På en måte […]

Les mer…

Kvinesdal før og nå

Kommunen har i høst hatt prosjekt der alle ansatte blir involvert i ulike grupper. Hver gruppe skal gjennomføre et prosjekt. Ei av gruppene hadde som sin oppgave å arrangere en åpen kveld der temaet var å få mer informasjon om Kvinesdal i gammel og ny tid. Tilstelninga var i Kulturhuset. Johannes Hamre viste en rekke […]

Les mer…

Kulturhuset blir til for 25 år siden

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6_CGK_OMOj0[/youtube] Som kjent feirer Kulturhuset 25 år denne helgen. På Kulturfesten i går holdt tidligere ordfører og rådmann på 80-tallet, Arnold Omland et innlegg om den politiske prosessen rundt realiseringen av Kvinesdal Kulturhus.

Les mer…

Kvinesdal Kulturhus 25 år

I det siste har det i aviser, radio og TV vært mye oppmerksomhet på den satsinga kommunene i Vest-Agder nå gjør med å planlegge og bygge kulturhus. Kilden i Kristiansand er under bygging, og på Sørlandssendinga den 8.september var det reportasje fra Vennesla da

Les mer…

Bilen til Marcelius Førland

Bilen til Marcelius Førland har fått mye oppmerksomhet i det siste. Det eneste minnet jeg har etter hans bruk av bilen, er at jeg husker den stod parkert foran Liknes og Fjotland handelslag mens Marcelius var inne og handlet. Det må ha vært midt på 60 –tallet. Så husker jeg at jeg tok toget til […]

Les mer…

I kvindølenes fotspor på Island

Det var et interessant innlegg Johan Ånen Aarli hadde om uro i det gamle Hvin og om nordmenn som tok landnåm på Island. I artikkelen nevner han at Skjegge Botolfson ble gift med Helga Torgeirsdatter. De fikk jord i Miklagard, inne i landet sør for Eyafjord. Det fikk meg til å finne fram et album og […]

Les mer…

25 år med Radio Kvinesdal

Jan Kåre Rafoss spurte om enda et innlegg om det å være ordfører i gamle dager. Da tenkte jeg det kunne være naturlig å minne om at det i disse dager er 25 år siden jeg åpnet Radio Kvinesdal. Bildene fra åpninga er tatt den 15.januar 1985.

Les mer…

For 35 år siden

”Jeg ble spurt om å holde et innlegg på kommunens dag den 25.november om gamle dager i Kvinesdal kommune. Jeg valgte å ta utgangspunkt i min første periode som ordfører. Dette er det innlegget jeg holdt.

Les mer…