Salmeli

http://www.kvinesdal.no/?p=13363
<iframe src="http://www.kvinesdal.no/embed/?guide=13363" style="width: 600px; height: 400px; margin: 0; padding: 0; border: 0;" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="NO"></iframe>

Salmeli
I ly av steile fjellvegger og store kampesteiner ligger Salmeligarden som en fredelig liten perle øverst i Kvinesdal. Det er som å komme til en annen tid, en annen verden. Her kan du sitte å lytte til fossedur og la øynene hvile på alt det forfedrene har slitt – I dag ett vakkert minnesmerke i stein og tre. Det rår en egen atmosfære i Salmeli.

I 1994 ble Salmeli valgt ut som et av 104 verdifulle kulturlandskap i Norge.

Garden Salmeli er nevnt i skriftlige kilder i 1647, men både navneforskning og kulturminner tyder på at garden har vært bosatt fra før svartedauen i 1349. I 1900 bodde det 63 mennesker i salmeli og i 1980 bare 2. Først i 1972 fikk en bilveg til Salmeli, og strømmen kom i 1974.

Helt fram til dette århundre ble det meste av innmarka nyttet til kornproduksjon. Først i 1835 kjenner en til at ble dyrket poteter. De brattlendte bakkene vender mot syd og gjorde forholdene svært gunstige for potetdyrking. Steinsatte hyller, bakkemurer, dyrkingsterrasser og mange naturlige åkrer ble tatt i bruk når ” jårplan” skulle i jorda. Det har vært 60 slike potetåkrer i Salmeli. Gresset ble for det meste slått i utmarka. Heia var en helt nødvendig resurs. Salmeligarden hadde stølsdrift på Atlakstøl, Meljestø, Botnedalen, og Steinulvstøl.

Bygningene i Salmeli representerer et mangfold av flere tidsperioder. Eldst er uthusbygningen på bnr. 3, 4- ”løa over bekken” som er fra sent 1600- tall/tidlig 1700-tallet.

Fra Salmeli går en steinsett veg over til Tonstad. Dette er en gammel rideveg som senere ble brukt som drifteveg og kirkeveg. Ca 3 km innover på denne ligger Atlakstøl.
Det biologiske mangfoldet er ofte stort i gamle åkrer og slåtteenger. Det mest spesielle i Salmeli er den rike forekomsten av solblom (Arnica Montana). I Fjotland ble planten kalt ”Jonsokblomst”. Denne tidligere medisinplanten står nå på lista over utryddingstruede karplanter i Norge i dag. I Salmeli er det tilrettelagt med blant annet parkeringsplass, bord og benker. Fra garden går det merket turistforeningsløype (rød T-merket) til Josdal og til Kvinen turiststasjon. Det er også flere lokale turstier i området (blå rute).

Grunneierne i Salmeli arrangerer hvert tredje år Salmelitreff. Da er det konsert, mat og guidet tur til en av stølene.