Posts Tagged ‘ordfører’

Storstilt feiring hos Kvinesdal IL

Mandag den 30. januar var det utdeling av Fair play prisen til Kvinesdal Idrettslag med over 300 personer til stede på Stadion.  Samtidig ble Kongens Fortjenstmedalje overrakt til Øystein Øysæd for enestående innsats i idrettslaget.

Les mer…

Kongens fortjenestemedalje

Lørdag ble søstrene Lillian Sindland og Irene Sindland hedret for sin mangeårige innsats som søndagsskolelærere og for at de har drevet kvinneforening for den Norske Tibetmisjonen i over 50 år.

Les mer…

Sprek 100-åring

Vi gratulerer en sprek 100 åring, Martine Basgård, med dagen.
Onsdag 2/11 var ordføreren så heldig å bli invitert til å være med å feire Martine Basgård sin 100 års dag.

Les mer…

Nye statsborgere til Kvinesdal

Søndag den 30. oktober var det statsborgerseremoni på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand for nye statsborgere i Vest-Agder. 2 av disse er bosatt i Kvinesdal.

Les mer…

Ny næringssatsing i Kvinesdal

I forbindelse med at E 39 skulle legges om satte kommunen i gang med næringsutviklingsprosjektet Kvinesdal 2006. Dette var et samarbeid mellom kommunen og næringslivet.Nå startes det opp to nye prosjekt som vi har kommet fram til sammen med nærings…

Les mer…

NVE og kommunene enige om framdrift i kraftprosjekter

NorGer/Nordlink og 420 kV Feda – Tonstad. NVE har avholdt møte med Kvinesdal kommune, Sirdal kommune og Flekkefjord kommune den 26.04.2011 der det ble diskutert videre fremdrift for de ovennevnte prosjekter. På møtet og i korrespondansen mellom NV…

Les mer…

Heiplanen lagt ut til offentlig høring

Heiplanen er en plan med retningslinjer for arealbruk, rammer for verdiskapning, og et nasjonalt villregnområde som sikrer en livskraftig villreinbestand i heiene over lang tid. Dette skal skje ved å forene mål om lokal omstilling og utvikling med …

Les mer…

Ordføreren på besøk ved Austerdalen skole

Da Jens Stoltenberg tidligere i vår oppfordret alle landets ordførere til å signere et manifest mot mobbing, reagerte ordfører Odd Omland raskt. Han har en klar holdning til kampen mot mobbing og har tidligere besøkt kommunens skoler for å fortel…

Les mer…

Arne Stakkeland professor phil.

Arne Stakkeland (født 1942) disputerte for dr. philosgraden mandag 16. mai 2011 ved Universitetet i Agder .Professor phil. Arne Stakkeland (ny tittel) er født i 1942 og kommer fra Stakkeland i Kvinesdal kommune. Arne var sammen med tidligere rektor p…

Les mer…

Ellen Gabrielsen en sprek 100-åring

Det var en glede å besøke Ellen Gabrielsen og se en ualminnelig sprek 100-åring i hennes omsorgsleilighet i Faret på 17. mai. Der var det barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn til stede for å hilse på den eldste beboeren på Kvinesdal omsorgs…

Les mer…