Posts Tagged ‘Rafoss’

Informasjonsmøte om utbyggingsplaner for Rafossen kraftverk

Sira-Kvina kraftselskap ønsker å utnytte fallet i Rafossen og Kvinavassdraget. Konsesjon er nå til behandling hos NVE. Sira-Kvina kraftselskap vil i den forbuidelse arrangere et åpent informasjonsmøte om prosjektet på Rafoss bedehus onsdag 26. februar kl. 18.00. Representanter fra kraftselskapet vil orientere om foreliggende planer og videre saksgang.

Les mer…

Unik jettegryte-tunell i Rafossen

En jettegryte er ikke noe ukjent fenomen i kommunen og ellers i verden. Men en jettegryte formet som en tunell er vel av det sjeldne slaget? Undertegnede og Frode Jerdal var for første gang nede i selve juvet til Rafossen i sommer. Det er var en mektig opplevelse. Man kan jo begynne å ane hvor […]

Les mer…

Kulturlandskapsprosjekt Rafoss og Træland i Kvinesdal

Ideen til et mulig kulturlandskaps prosjektet i Trælands, -og Rafosshei ble startet høsten 2010, på intiativ fra grunneier Jan Kåre Rafoss. Siden den gang er det arbeidet med å få i gang et samarbeid med blant annet grunneiere, Kvinesdal historielag, Kvinesdal kommune, Lister Friluftsråd, Fylkesmannen v/fylkeskonservatoren og Landbruksavdelingen samt Statens Landbruksforvaltning.

Les mer…

Laks hopper i Kvina ved Trælandsfos

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dlGmH8eNXwk[/youtube] Laks hopper i Kvina ved Trælandsfos. Se unike bilder da Kvinalaksen prøver å forsere fossefallet “Hoven” i Trælandsfossen. Frank Oddvar Thoresen, Joakim Svindland og Tor Rødland medvirker ved flytting av laks oppover i Ramndalen.

Les mer…

6. klasse Vesterdalen skole søker bilder og historier

6. klasse har planer om å lage en Photo Story om Vesterdalen skole sin historie. Vi vil også ta med de gamle små skolene der elvene gikk før den nye ble bygd. Dersom noen skulle ha bilder, eller gode historier å fortelle, ville vi være takknemlige om vi kunne låne dem til prosjektet.

Les mer…